Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników jest dla firmy Joolz bardzo ważne. Produkty tej firmy spełniają wszystkie wymogi prawne i standardy.

Dnia 29 stycznia 2015r. Niemiecka Konsumencka Organizacja Badawcza Stiftung Warentest przetestowała wózek Joolz Day Earth Parrot blue.


Joolz Day Earth

Rezultaty badania Stiftung Warentest wózka Joolz Day Earth Parrot blue:

Wózek został oceniony na ocenę „gut”, czyli dobry.

 
Wyniki w kategorii „substancje szkodliwe” były małym zaskoczeniem, ponieważ nie pokrywały się z wcześniejszymi testami.
74 z 76 badanych substancji nie zostało wykrytych w tekstyliach Joolz Day Earth Parrot blue. Grupa 18 z 76 badanych substancji to tzw. WWA (Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), czyli organiczne substancje, które znajdują się w wielu strefach naszego życia np. ubraniach, jedzeniu, zabawkach, wózkach czy powietrzu i wodzie. Osiem substancji spośród tych 18 w odpowiedniej koncentracji zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze. Od grudnia 2015r. prawo europejskie zakazuje stosowania tych substancji w produktach konsumenckich, w tym także wszystkich produktach dla dzieci.
Żadna z tych ośmiu substancji NIE znajduje się w produktach Joolz i nigdy nie została w nich wykryta, ani przez Stiftung Warentest ani przez niezależne testy szanowanej instytucji ITS.
 
Jeśli chodzi o pozostałe 10 z 18 substancji wymienionych powyżej (które nie są klasyfikowane jako rakotwórcze), pomiędzy wynikami Stiftung Warentest a ITS, znalazły się znaczące odchylenia.
Według opublikowanych w dniu 4 lutego 2015r. wyników Stiftung Warentest, w wózku Joolz Day Earth Parrot blue znaleziono naftalen. Substancja ta jest dozwolona przez GS pod pewnymi warunkami. Niezależny instytut ITS potwierdza, że wózek Joolz spełnia wszystkie wymagane warunki. Według amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (raport z sierpnia 2005), naftalen stale pojawia się w życiu codziennym. Znajduje się w powietrzu, wodzie czy produktach konsumenckich.
Różnice pomiędzy wynikami tych dwóch testów zostały sprawdzone przez inny niezależny, certyfikowany instytut TÜV Rheinland .
Zarówno wyniki Intertek oraz TÜV Rheinland wykazują znacznie niższe wartości naftalenu niż zostały ustalone w testach Stiftung Warentest. Próbki zostały pobrane w tych samych miejscach wózka we wszystkich trzech testach.
Zarówno wyniki Intertek oraz TÜV Rheinland są poniżej wartości granicznych wg. standardów GS (kategoria 2).
Oryginalnie opublikowana na test.de (strona internetowa Stiftung Warentest) wiadomość z dnia 2.04.2015 brzmi:
"W poprzednio obowiązującym dokumencie AtAV (CEC 4.8) dla 18 WWA dla materiałów o możliwym kontakcie ze skórą, kontakt ten może być dłuższy niż 30 sekund (Kategoria 2) nie przekraczając 10 miligramów na kilogram. Od dnia 1 lipca 2015r. zawartość naftalenu nie może przekroczyć 2 miligramów na kilogram, jeżeli produkt chce otrzymać znak GS. Ponieważ aktualne wartości graniczne nie są przekroczone, wózek Joolz Day Earth jest „rynkowy”."
 
Odchylenia w wynikach z tych testów mogą być wytłumaczone w następujący sposób:
- Stiftung Warentest pisze na swojej stronie: "Jeśli tkanina wózka zawiera naftalen, można przyjąć, że odparowuje on w temperaturze pokojowej i łączy się z otaczającym powietrzem." (Komentarz z 6 lutego 2015 na test.de)
- W powietrzu naftalen odparowuje w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Naftalen prawie w ogóle nie wiąże w ziemi, a więc szybko przechodzi do organizmów związanych z wodą, w których rozkładany jest przez bakterie. (Źródło: Sepa.org.uk)
- W regulaminie przyznawania znaku GS Komisji bezpieczeństwa produktów, stwierdzono, że ocena zawartości naftalenu to trudny do zbadania parametr, jeśli chodzi o produkty przeznaczone do kontaktu ze skórą. Doświadczenia laboratoryjne pokazują, że można zbadać jedynie chwilową zawartość tej substancji (rozdział 3.3).
 
Stiftung Warentest 5 lutego 2015 potwierdził, że Joolz Day Earth Parrot blue spełnia wszystkie wymogi prawne i sklasyfikowano go jako "rynkowy". Firma Joolz wiedziała o tym od początku, a różne testy z innych niezależnych instytucji potwierdziły to w ostatnim czasie. Również użytkownicy przesyłają wiele pozytywnych opinii na temat produktów Joolz, co jest równie ważne.
 
Podsumowując:
ŻADNA z 8 potencjalnie rakotwórczych substancji nie została wykryta w produktach Joolz, ani przez Stiftung Warentest ani przez żadną inną niezależną instytucję.
Wszystkie produkty Joolz spełniają europejskie standardy bezpieczeństwa (EN 1888), dzięki czemu można z pewnością stwierdzić, że są one bezpieczne w użytkowaniu.

Stiftung Warentest

Stiftung Warentest jest wiodącą niemiecką konsumencką organizacją badawczą założoną w 1962r., uważaną też za lidera testów w Europie. Organizacja nie przyjmuje żadnych reklam oraz jest częściowo finansowana publicznie, co gwarantuje jej niezależność.
W oparciu o metody opracowane w Niemczech, Stiftung Warentest przeprowadza ponad 200 testów porównawczych produktów oraz testów serwisowych rocznie, obejmujących prawie wszystkie obszary życia codziennego. Do dziś ponad 85000 produktów oraz 1800 usług zostało poddanych analizie w ponad 5000 testach.
Ogólne wyniki są zgodne z niemieckim szkolnym systemem oceniania:
  • 1.0 - 1.5: "sehr gut" (bardzo dobry)
  • 1.6 - 2.5: "gut" (dobry)
  • 2.6 - 3.5: "befriedigend" (satysfakcjonujący)
  • 3.6 - 4.5: "ausreichend" (absolutne minimum)
  • 4.6 - 5.5: "mangelhaft" (słaby)
Test przeprowadzany jest na podstawie 4 kryteriów: bezpieczeństwo, obsługa, ergonomia oraz substancje szkodliwe. 


Kontakt


Sklep firmowy JOOLZ
SHOWROOM
ul. Mikulczycka 1
41-800 Zabrze
Godziny otwarcia:
Pon - Pią: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00

Kontakt:
+48 500 193 552
info@joolz.com.pl

BOCIEK S.C.
NIP: 6482599262
REGON: 240440581

Autor: Sklep BOCIEK Partnerzy: Anteny Huawei do modemów